LEAN: meerwaarde door samenwerking

LEAN hangt samen met BIM, hoewel de twee methoden niet altijd tegelijkertijd toegepast worden. LEAN is een werkwijze die uitgaat van het elimineren van verspilling en het optimaliseren van het proces.

Door verspilling terug te dringen en uit te bannen, ontstaan kwaliteitsverbetering, snellere doorlooptijden en kostenreductie. Dat kunnen we alleen realiseren als we alle partijen binnen het bouwproces nauw betrekken bij het gehele traject. Daarom komen bij LEAN al in het voortraject diverse bouwpartners bij elkaar. Dat gebeurt tijdens zogenaamde CE-sessies (concurrent engineering), waarbij met een team van specialisten in de bouw gelijktijdig aan een ontwerp wordt gewerkt. Samen met de andere bouwpartners stellen we een planning op. Hierdoor ontstaat draagvlak, kunnen knelpunten snel worden geëlimineerd en kan het proces worden geoptimaliseerd.

Doordat meerdere disciplines samenwerken, wordt bij bouwen met LEAN het proces vanuit verschillende invalshoeken en expertises bekeken. Dit leidt tot creatieve oplossingen en meer efficiency. LEAN bouwen wint dan ook meer en meer terrein in Nederland. En uiteraard blijven we bij Bosch & van Oers niet achter.