BIM: maak kennis met de toekomst

BIM (Bouw InformatieModel) is dé nieuwe methodiek in de bouwwereld. Deze innovatieve werkwijze leidt tot een sneller en efficiënter proces, kostenbesparing en een reductie van fouten en faalkosten.

Alle relevante informatie aanwezig

Met BIM wordt door alle betrokken partijen samen een virtueel 3D-model van een gebouw ontwikkeld. Doordat partijen in een vroeg stadium samen werken binnen één digitaal model, hebben zij tijdens het gehele proces beschikking over alle relevante informatie die in het model aanwezig is. Architecten en bouwkundigen, aannemers en constructeurs, projectontwikkelaars, facilitair managers en installateurs… Iedereen heeft toegang tot de 3D-representatie van het gebouw en draagt hieraan bij vanuit zijn eigen expertise. Het werken in een 3D-model zorgt bovendien voor levensechte simulaties, waardoor knelpunten al in een vroeg stadium ontdekt worden.

Up-to-date en softwareonafhankelijk

In traditionele processen werken verschillende partijen vaak op ‘eilandjes’. In het dynamische bouwproces kan dit tot problemen leiden: verandert er bij één van de partijen iets, dan dient iedere andere partij hier afzonderlijk over geïnformeerd te worden. Met BIM wordt iedere verandering direct zichtbaar in het model en beschikt iedere partij continu over up-to-date informatie. BIM werkt met een softwareonafhankelijk bestandsformaat, waardoor iedere partner probleemloos aan het proces kan deelnemen. Via de IFC-standaard, een uitwisselingssysteem voor softwareprogramma’s, kan binnen BIM eenvoudig gecommuniceerd worden met de andere ketenpartners, waarbij alle digitale informatie behouden blijft. Bovendien maakt Bosch & van Oers gebruik van de enige BIM- bibliotheek in Nederland. In deze bibliotheek bevinden zich bouwmaterialen en componenten van vele honderden fabrikanten in Nederland, met alle benodigde bouwfysische eigenschappen en informatie die nodig zijn voor een succesvol BIM-project.